Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016 06:47

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 30-9-2016

Καλείσθε  να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, την 30η  Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης: