Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018 11:40

Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 30-7-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 30η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης  19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.