Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016 11:38

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 07-10-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: