Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 03 Σεπτεμβρίου 2018 09:29

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 6-9-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 06-09-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: