Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018 11:38

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29-10-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 29-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ  προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: