Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 13:29

Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού συμβουλίου 21-11-2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 21η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα έναρξης  18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.