Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 12:15

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 21-11-2018

Θέμα: Πρόσκληση 30ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                                            (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 21η   Νοεμβρίου 2018 ημέρα Tet;arth  και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη απόφασης    επί του  μοναδικού θέματος  της ημερησίας διάταξης: