Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018 13:25

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 3-12-2018

Θέμα: Πρόσκληση 31ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                             (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 03η   Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
                           1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης        (σελ 1    θέματα 11 )