Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018 12:47

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 7-12-2018

Θέμα: Πρόσκληση 32ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                         (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 07η   Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
                        
1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης        (σελ 1    θέματα 14 )