Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 10:44

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 17-12-2018

Θέμα: Πρόσκληση 33ης σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                      (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 17η   Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: