Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 11:47

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 22-3-2119

Καλείστε  να προσέλθετε στην  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 22η  Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή   και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: