Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019 11:19

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 9-4-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ  προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: