Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 10:29

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17-4-2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
   O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 17-4-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ  προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: