Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 10:40

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 19-4-2019

       Θέμα: Πρόσκληση 8ης  σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                               (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 19η  Απριλίου 2019 ημέρα Παρασκευή   και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
                       1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης        (σελ 1 θέματα 7)