Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 06:59

Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 23-4-2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  23η του μηνός Απριλίου   2019, ημέρα Μ. Τρίτη   και ώρα έναρξης  18:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Σημείωση:
1.    Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.
2.    Προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων.
Συνημμένα:
1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης        (σελ 2 , θέματα 37 )