Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 05:58

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 23-4-2019

Θέμα: Πρόσκληση 9ης  σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                   (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 23η  Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη   και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
       (σελ 1 θέματα 10)