Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2019 09:07

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής επιτροπής 10-6-2019

                  Θέμα: Πρόσκληση 11ης  σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                                            (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 10η Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα   και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
                        
1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης        (σελ 1 θέματα 17)