Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 04 Ιουλίου 2019 08:26

Πρόσκληση σύγκλισης Εκτελεστικής Επιτροπής 9-7-2019
                 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής επιτροπής»
Σας καλούμε να προσέλθετε στην    συνεδρίαση  της εκτελεστικής επιτροπής στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Σάμου την 9η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα έναρξης 12:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης   στα   παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης. 1.   Κατάρτιση σχεδίου μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου Ανατολικής Σάμου. 2.    Κατάρτιση σχεδίου μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου Δυτικής  Σάμου. 3.    Κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού στις συνιστώμενες θέσεις των μεταβατικών Ο.Ε.Υ.