Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2019 09:53

Πρόσκληση σύγκλισης έκτακτης συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  5η του μηνός Ιουλίου    2019, ημέρα Παρασκευή    και ώρα έναρξης  14:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 4η  Δήμου Σάμου οικ. έτους.  2019