Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020 12:29

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής επιτροπής 27-2-2020

Θέμα: Πρόσκληση  σύγκλισης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018)
Καλείστε  να προσέλθετε στην  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ανατολικής Σάμου την  27η  Φεβρουαρίου   2020 ημέρα  Πέμπτη     και ώρα έναρξης 13:30’ , για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του θέματος της ημερησίας διάταξης: Συζήτηση και λήψη απόφασης  επί της Γνώμης  του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ  επί του σχεδίου κατάρτισης  προϋπολογισμού οικ.  έτους 2020 Δήμου Ανατολικής Σάμου.