Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020 13:03

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ 26-2-2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)
Σας καλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων   του,  (Πλατεία Πυθαγόρα),  την  26η του μηνός Φεβρουαρίου  2020 , ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης  18:00,   με θέμα:
Κοινό σχέδιο Δράσης και αντιμετώπιση του μεταναστευτικού  – προσφυγικού από τους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα  χαρακτήρα λόγω των τελευταίων εξελίξεων στο παραπάνω ζήτημα.