Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020 11:47

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5-3-2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »
(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 5η του μηνός Μαρτίου  2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης  18:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων  και οικ.  έτους 2020 και έγκριση ΟΠΔ Δήμου Ανατολικής Σάμου.