Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΚΕΠ του δημοτικού Καταστήματος…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου…
Θέμα: Πρόσκληση 12ης  έκτακτης  σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής                                            (άρθρο 75 ν. 3852/2010)Καλείσθε  να προσέλθετε σε έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου…