Ενημέρωση

Κυριακή, 08 Μαρτίου 2020 17:54

Επίσκεψη συντονιστή Πυροσβεστικής

Την Παρασκευή, 06-03-2020, επισκέφθηκε το Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, κ. Γεώργιο Στάντζο, ο νέος Συντονιστής Αιγαίου & Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος,…
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 19:44

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατατέθηκε, σήμερα 06/03/2020, στο ΣΤΕ, από το Δήμο Ανατολικής Σάμου, αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής κατά της με αριθ.1311/2020 Υπουργικής…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » (Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)Σας καλούμε…
Για 9η ημέρα συνεχίζεται η κινητοποίηση του Δήμου Ανατολικής Σάμου στην περιοχή Ζερβού και ο αποκλεισμός της υπό κατασκευή νέας…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » (Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)Σας…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης (ΜΗΜΕΔ) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 221 του Ν. 4412/2016.Τίτλος…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » (Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)Σας καλούμε…
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020 11:31

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28-2-2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » (Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)Σας…
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 10:35

Σχολείο τουρισμού

Στις απαιτούμενες διαδικασίες, για τη διοργάνωση της διήμερης εκπαιδευτικής εκδήλωσης, «Σχολείο Τουρισμού OnTour (Σ.Τ.Ο.Τ.)» προχώρησε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, τη…