Ενημέρωση

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα…
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα)…
                 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής επιτροπής» Σας καλούμε να προσέλθετε στην    συνεδρίαση  της…
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας
Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας για τον Δήμο Σάμου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Σάμος, 20-6-2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόγραμμα δωρεάν εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας και χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή…
Ο Δήμος Σάμου στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών...
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 10:56

Δασικές πυρκαγιές

Ανάρτηση τηλεοπτικών ενημερωτικών μηνυμάτων προστασίας από δασικές πυρκαγιές της Γ.Γ.Π.Π.