Ενημέρωση

Ενημερώνουμε τους δημότες μας, ότι η Επιτροπή που έχει συσταθεί με την με αριθμό 768/04-04-2018 Απόφαση του Δημάρχου Σάμου, συνεχίζει…
Διενέργεια δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κυλικείο-αναψυκτήριο) στο δημοτικό θέατρο Αη Γιαννάκη της Δημοτικής Κοινότητας…
Προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στο κτίριο της Σαμιακής Αγοράς στο Ο.Τ. 89 με πρόσοψη…
Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην παραλία Γάγκου της Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων.
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)Σας καλούμε να προσέλθετε στην δημόσια ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που…
Ενημερώνουμε τους κατοίκους του Νομού Σάμου, όπως και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι από 1/1/2019 άλλαξε η διαδικασία ένταξης πολιτών στις παρακάτω…