Οικονομική Επιτροπή

Πρόεδρος Επιτροπής: Αγγελόπουλος Μιχάλης (Δήμαρχος)

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα της Δημοτικής Περιόδου από 01 - 09 - 2014 έως 05 - 03 - 2017 ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

  • Βαλκαμλής Βασίλειος
  • Βασιλάκης Ανδρέας
  • Καλατζής Αναστάσιος
  • Παπαγεωργίου Παρασκευάς
  • Σεβαστάκης Χριστόδουλος
  • Θάνος Στυλιανός
  • Καρλοβασίτης Ευάγγελος
  • Τζίχας Κων/νος