Ιστορία

Η Βυζαντινή Περίοδος

Κατά τη βυζαντινή περίοδο η Σάμος αποτελεί την 29η επαρχία των νήσων. Επί Κων/νου του Πορφυρογέννητου έγινε η μητρόπολη του θέματος Σάμου. Ύστερα από την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους το 1204 ανήκε στην άμεση κυριαρχία του Λατινικού θρόνου της Κων/πολης και ακολούθησε την τύχη του. 
Το 1247 επανήλθε στο βυζαντινό κράτος. Από το 1312, για λίγο χρονικό διάστημα, περιήλθε στην εξουσία του Τούρκου Αϊδήν, ενώ από το 1367 και για έναν περίπου αιώνα στους Γενουάτες, πληρώνοντας φόρο στους Ιουστινιάνες ιππότες της Χίου, την περίφημη εταιρεία Μαόνα. Μόνιμη μουσουλμανική εγκατάσταση δεν γνώρισε η Σάμος.
 
Επιμέλεια κειμένων: Χ.Ν. Λάνδρος, Φιλόλογος, ΓΑΚ Σάμου