Ιστορία

Μετά τον Πόλεμο

Τα συσσωρευμένα δεινά του πολέμου υποχρέωσαν πολλούς από τους κατοίκους να αναζητήσουν καλύτερη τύχη μετά τον πόλεμο στις μεγάλες πόλεις και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στην Αυστραλία και την Αμερική, όπου είχαν σχηματισθεί πολυάριθμες ελληνικές κοινότητες. Πράγματι στα χρόνια που ακολούθησαν τον εμφύλιο η μετανάστευση ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της σαμιακής κοινωνίας. Χώρες της Αφρικής, της Νότιας Αμερικής, οΚαναδάς, η Νέα Ζηλανδία, αλλά και χώρες της Ευρώπης όπως το Βέλγιο και η Γερμανία προστέθηκαν στην Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ήταν ο κύριος πόλος έλξης των μεταναστών. Μετά τη δεκαετία του 1950 άρχισε η ανασυγκρότηση της Σάμου και, δειλά στην αρχή πιο έντονα από τη δεκαετία του 1970, η τουριστική της ανάπτυξη. Ο τουρισμός είναι μια από τις σπουδαιότερες δραστηριότητες των παραλιακών περιοχών του νησιού και έχει επηρεάσει πολλούς τομείς δραστηριοτήτων των κατοίκων της.

Επιμέλεια κειμένων: Χ.Ν. Λάνδρος, Φιλόλογος, ΓΑΚ Σάμου