Κανονιστικές Αποφάσεις

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1776-05/11/2020 απόφαση Δημάρχου, ανατέθηκαν στον κ. Καρλοβασίτη Εμμανουήλ του Παναγιώτη, καθήκοντα άμισθου συμβούλου σε θέματα…
Έχοντας υπόψη:α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του...
Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020 11:38

Απόφαση ανάκλησης

Ανακαλούμε την με αριθμό 106/Α.Π.1200/03-02-2020 Απόφαση Δημάρχου Ανατολικής Σάμου...
Ορίζουµε τον κ. Εµµανουήλ Κιάσσο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, της συµπράττουσας...
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 06:19

Απόφαση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου ...
Παρασκευή, 08 Μαΐου 2020 09:36

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ…
Παρασκευή, 08 Μαΐου 2020 09:34

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ…
Πέμπτη, 07 Μαΐου 2020 06:21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ, (ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ).
Σελίδα 1 από 2