Κανονιστικές Αποφάσεις

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017 06:20

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ