Κανονιστικές Αποφάσεις

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017 17:24

Ορισμός Αντιδημάρχου για την Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου

Έχοντας υπόψη:
1.Την με αριθμό 20/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου, η οποία διορθώθηκε με την 23/2014 ομοία, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών...