Κανονιστικές Αποφάσεις

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017 08:07

Αναπλήρωση προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Κοκκαρίου

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κοκκαρίου Δήμου Σάμου...