Κανονιστικές Αποφάσεις

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018 10:08

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

Η καθαριότητα του Δήμου Σάμου και η προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνονται με τη συνεργασία των δημοτών και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις...