Κανονιστικές Αποφάσεις

Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019 11:04

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου,έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του...