Δελτία Τύπου

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021 06:54

Κατάθεση Δελτίων Απογραφής στρατευσίμων κλάσης 2024 (γεννηθέντες 2003)

Στο πλαίσιο ανταπόκρισης στην τρέχουσα ανάγκη λήψης μέτρων ενάντια στη διασπορά του νέου κορωνοϊού (Covid-19), οι στρατεύσιμοι κλάσεως 2024 (γεννηθέντες 2003), θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) είτε μέσω των ΚΕΠ, είτε μέσω του ιστότοπου του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr), μέχρι
30/4/2021 ως εκπρόθεσμο, αλλά θα εκτιμηθούν λόγοι ανωτέρας βίας ώστε να μην υπέχουν συνέπειες (σύμφωνα με σχετική διαδικασία για την οποία θα πρέπει να ενημερωθούν, κατόπιν επικοινωνίας με τη Στρατολογική τους Υπηρεσία).