Δελτία Τύπου

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021 19:02

Μονοδρόμηση της οδού Καλλιστράτους

Με αφορμή το αίτημα που υποβλήθηκε προ λίγων ημερών  από συμπολίτες μας σχετικά με την οδό Καλλιστράτους , η Υπηρεσία προέβη στην διερεύνηση του ισχύοντος καθεστώτος , και παρατίθενται τα παρακάτω:
Με την υπ΄αριθμ 132/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Σάμου αποφασίστηκε ομόφωνα: <<…Η εξάμηνη πιλοτική εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων πόλεως Σάμου στη Θέση Καλάμι Τμήμα Νοσοκομείου – Γάγκου… >>, η οποία νομιμοποιήθηκε και δημοσιεύτηκε στο υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 376 Β΄/08-02-2018,
Στις 23 -04-2019 το Δημοτικό Συμβούλιο του τ. Δήμου Σάμου ομόφωνα αποφάσισε: <<Την παγίωση της αμφιδρόμησης της οδού Καλλιστράτους καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, με την δέσμευση ότι θα εξευρεθούν χώροι στάθμευσης, εφόσον η πιλοτική κυκλοφοριακή παρέμβαση λειτούργησε χωρίς σημαντικά προβλήματα >>.
Οι χώροι στάθμευσης που αναφέρονται στην απόφαση ΔΣ ουδέποτε αποκτήθηκαν από το Δήμο Σάμου με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζονται οι δεσμεύσεις της Απόφασης.
Στη συνέχεια η αρμόδια Δ/νση Τεχνικού ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , στην οποία διαβιβάστηκε η απόφαση, με έγγραφο αρ. πρωτ . 46847/Φ. ΜΟΕ /30/08/2019 γνώρισε ότι: <<….όπως προβείτε   σε λήψη νέας απόφασης για την μόνιμη αμφιδρόμηση που θα συμπεριλαμβάνει και τους προαναφερόμενους χώρους στάθμευσης οχημάτων …>>    
Επειδή σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο δεν νομιμοποιήθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου προκειμένου να εκδοθεί ΦΕΚ, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου , υποχρεούται άμεσα να επαναφέρει από σήμερα 28-07-2021 που έλαβε γνώση του θέματος, σε συνεργασία με την Δ/νση Τροχαιας Σάμου, την προηγούμενη κατάσταση , δηλαδή την μονοδρόμηση της οδού Καλλιστράτους
Το εν λόγω θέμα θα επανέλθει στα αρμόδια όργανα προκειμένου να επανεξεταστεί, τηρουμένων των νόμιμων διαδικασιών.
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΓΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 5 & 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ »