Δελτία Τύπου

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 05:17

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ. ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ _ ΕΤΟΣ 2022

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ _ ΕΤΟΣ 2022.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-11-2022 έως και 02-11-2022.