Δελτία Τύπου

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2023 11:48

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Ανατολικής Σάμου ότι, πρέπει να υποβάλλουν μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην διεύθυνση (https://dae.govapp.gr) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis, την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων εφόσον έχουν υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 5000/2022 (ΦΕΚ Α226/ 9-12-2022).
Όλες οι δηλώσεις των επιχειρήσεων από (Απρίλιο 2023 για διπλογραφικά βιβλία και Β Τρίμηνο 2023 για απλογραφικά) και εφεξής θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τις επιχειρήσεις διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο https://dae.govapp.gr/XrisimesPlirofories