Δελτία Τύπου

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023 14:03

TΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ - Β΄ ΜΕΡΟΣ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου και η Δημοτική Αρχή προκειμένου να ενημερώσουν του δημότες για το τί σχεδιάζεται και τί υλοποιείται, θα παρουσιάζει βίντεο καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα με τίτλο «ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ». Με τη συγκεκριμένη παρουσίαση κατατίθενται απολογιστικά και με αμεσότητα τα έργα που σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται για μια τοπική αυτοδιοίκηση πιο φιλική, πιο αυτόνομη, με συγκεκριμένο σχέδιο και λειτουργικές δομές. Παρακάτω παρατίθεται ο σύνδεσμος του B μέρους των Βίντεο: