Δελτία Τύπου

Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2023 08:54

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Δημαρχείου                                                                                                                                 Σάμος 06/09/2023
Ταχ. Κώδικας:831 00 Σάμος
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:22733 - 50114
FAX :         2730 - 24401
E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Με αφορμή πρόσφατη ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσιακή κατάσταση των δημοτικών υπαλλήλων καθορίζεται από τις με τις διατάξεις του Κ.Κ.Δ.Υ., Ν. 3854/2004, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.Κατά συνέπεια οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, (πρόσληψη, τοποθέτηση, προαγωγή, πειθαρχικός έλεγχος, συνταξιοδότηση), δεν μπορεί να συντελεστεί χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία διατάξεων και διαδικασιών.Τοποθετήσεις/μετακινήσεις υπαλλήλων σε διαφορετικές οργανικές μονάδες του Δήμου συντελούνται λόγω υπηρεσιακών αναγκών αλλά και έκτακτων γεγονότων που επιτάσσουν την περιοδική ενίσχυσή συγκεκριμένων υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εξυπηρέτηση των πολιτών, όσο και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.Το περιστατικό το οποίο έλαβε δημοσιότητα εμπίπτει στις διερευνητικές ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την ικανοποίηση υπηρεσιακών αναγκών, σύμφωνα με αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τους υπευθύνους των οργανικών μονάδων του Δήμου.Σε κάθε περίπτωση, σας διαβεβαιώνουμε ότι ο/η υπάλληλος υπηρετεί στην οργανική θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί με την με αριθμό1490/13136/06-10-2020 Απόφαση Δημάρχου και ειδικότερα στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.Επίσης, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι κάθε υπάλληλος του Δήμου αξιολογείται αποκλειστικά βάσει των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του στην εκτέλεση των καθηκόντων του και αντιμετωπίζεται ως αυτοτελής οντότητα. Στοιχεία που άπτονται των απόψεων, θέσεων και δράσεων εκτός υπηρεσίας τόσο του ιδίου ή συγγενών αυτού ποτέ δεν απασχόλησαν και δεν θα απασχολήσουν την παρούσα Δημοτική Αρχή.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ