Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 06:42

Δωρεάν πρόγραμμα Προσωπικής Εκτίμησης Καρδιαγγειακού Κινδύνου

Ο Δήμος Σάμου, σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας, υπό την Αιγίδα της

Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας και του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας, οργανώνει Δωρεάν Πρόγραμμα Εκτίμησης

Καρδιαγγειακού Κινδύνου, για άτομα ηλικίας από 40 ετών και άνω, που δεν έχουν διαγνωσμένο καρδιαγγειακό πρόβλημα ή

σακχαρώδη διαβήτη.