Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2018 13:01

Αποστολή του Δήμου Σάμου και του Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ στους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες στην Ιερουσαλήμ

Ο Δήμος Σάμου και ο Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ, (Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Άθλησης Σάμου), συμμετείχαν...