Δελτία Τύπου

Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2016 09:00

Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Δήμος Σάμου υπέβαλε πλήρη και ώριμη πρόταση με τίτλο "Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο" προϋπολογισμού 117.000,00 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο" στην πρόσκληση με Α/Α ΟΠΣ 1611...