Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία "Επισκευή και συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Ανατολικής Σάμου, προυπολογισμού 175.500,00 € με…
Δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού - παραλίας 2021-2022
Απάντηση σε αίτημα χορήγησης παράτασης ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών για το διαγωνισμό 124036 "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ, ΒΑΘΕΟΣ, ΠΑΛ/ΚΑΣΤΡΟΥ…
Σελίδα 1 από 14