Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 08:35

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου "Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης αποκατάστασης ζημιών"