Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 04 Αυγούστου 2021 07:56

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δύο (2) μήνες, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (πυρκαγιά) ως εξής...