Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021 06:44

Πρόχειρος Διαγωνισμός για τη ¨ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ για το Σχολικό Έτος 2021-2022¨