Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021 11:51

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛ ΧΩΡΑΣ'' (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 182949)