Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021 07:07

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) τεμαχιστή ογκωδών

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) τεμαχιστή ογκωδών, προυπολογισμού 450.000 € χωρίς ΦΠΑ.